Vergoedingen 2018

Vergoeding door zorgverzekeraars  

Veel zorgverzekeringen vergoeden de begeleiding van een gewichtsconsulent vanuit het aanvullende pakket (valt niet onder het eigen risico).
Hoe ziet de vergoeding voor 2017 eruit?

U kunt ook de website raadplegen voor een overzicht. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden.